• Fri frakt inom Sverige
  • Kontakt

Mandarinolja EKO - Eterisk

10 & 30 ml

Artikelnummer:108Eo

Ekologisk Mandarinolja (Citrus reticulata). Kallpressad från skal. Passar bra inom aromaterapi och kan verka uppiggande och upplyftande för sinnet. En mild doft som är vanlig i både kosmetika och massage.


  • - 100 % ren, eterisk, ekologisk och outspädd olja
  • - Passar bra inom aromaterapi
  • - Kan verka uppiggande och upplyftande för sinnet
  • - Ursprung Brasilien
119 kr
Lagersaldo:I lager
  • Fri frakt inom Sverige
  • Snabb leverans

MANDARINOLJA (Brasilien)

Mandarin passar bra inom aromaterapi och kan verka uppiggande och upplyftande för sinnet. En mild doft som är vanlig i både kosmetika och massage. 

För fler tips på fantastiska oljeblandningar läs vår receptkatalog:


Se receptkatalog här


Ingredienser: Ekologisk Mandarinolja (Citrus reticulata). Kallpressad från skal.


Användning: Utblandad i olja (max. 2 % koncentration) på huden eller som aromaterapi. Börja med ett litet område för att kontrollera tolerans. Hälsoskadlig outspädd. Använd skyddshandskar, -kläder, ögon- och ansiktsskydd. Inandas ej damm/rök/dimma/ångor/spray. Tvätta huden noga efter användning.


Fara! Detta ämne kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna, är giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter, är en brandfarlig vätska och ånga, orsakar allvarlig ögonirritation, kan orsaka skador på organ, orsakar hudirritation och kan orsaka allergisk hudreaktion.

VID FÖRTÄRING: Ring genast Giftinformationscentralen/läkare. Framkalla INTE kräkning.

Vid direkt hudkontakt: Tvätta grundligt med tvål och vatten.

VID DIREKT ÖGONKONTAKT: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Om möjligt, avlägsna kontaktlinser, fortsätt skölj.

Tillbaka