• Fri frakt inom Sverige
 • Kontakt
 • Hem
 • Produkter
 • Skönhet
 • Oljor
 • Basilikaolja EKO Eterisk - 10 ml
2021 Julkampanj

Basilikaolja EKO Eterisk - 10 ml

Artikelnummer:10826

Ekologisk eterisk Basilikaolja (Ocimum basilicum L) har en lätt, pepprig och grönskande doft. Basilikaoljan är antiseptisk och kan verka koncentrationshöjande vid mental trötthet. Den är används ofta mot svamp och vårtor. Framställd genom destillering av blad/toppar.


 • - 100% ren, eterisk, ekologisk och outspädd olja
 • - Aromaterapi
 • - Bra för svamp och vårtor
 • - Ursprung Indien
84 kr
99 kr
Lagersaldo:I lager
 • Fri frakt inom Sverige
 • Snabb leverans

Basilikaolja (Indien)

Ekologisk eterisk Basilikaolja (Ocimum basilicum L) har en lätt, pepprig och grönskande doft. Basilikaoljan är antiseptisk och kan verka koncentrationshöjande vid mental trötthet. Passar att blanda ut med tex Ricinolja och använda till normal-fet hud, aknebenägen, oren, grå och glåmig hud för att skap mer balans. Den används även ofta mot svamp och vårtor. 

Framställd genom destillering av blad/toppar.

För  tips på fantastiska oljeblandningar läs vår receptkatalog:

Se receptkatalog här


Ingredienser: Ekologisk eterisk Basilikaolja (Ocimum basilicum L). Framställd genom destillering av blad/toppar.


Användning: Utblandad i olja (max. 2 % koncentration) på huden eller som aromaterapi. Börja med ett litet område för att kontrollera tolerans. Hälsoskadlig outspädd. Tvätta huden noga efter användning.

Förvaring: Förvara förpackningen väl försluten på en kall, torr plats. Undvik utsläpp till miljön.


Fara! Kan vara skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka genetiska effekter. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.  

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

VID FÖRTÄRING: Ring genast Giftinformationscentralen/läkare. Framkalla INTE kräkning.

VID HUDKONTAKT: Tvätta grundligt med tvål och vatten. Om hudirritation uppstår, uppsök läkare.

VID ÖGONKONTAKT:  Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp.

Tillbaka