• Fri frakt inom Sverige
  • Kontakt
  • Hem
  • Produkter
  • Skönhet
  • Grapefruktolja EKO - Eterisk
Mors dag kampanj 21

Grapefruktolja EKO - Eterisk

10 & 30 ml

Artikelnummer:108Ek

Ekologisk Grapefruktolja (Citrus Paradisi). Kallpressad från skal. Används ofta inom aromaterapi samt som doftolja i köket, rumsdoft och i hudvårdsprodukter.


  • - 100% ren, eterisk, ekologisk och outspädd olja
  • - Aromaterapi, doftolja, rumsdoft & hudvårdsprodukter
  • - Ursprung USA
101 kr
119 kr
Lagersaldo:I lager
  • Fri frakt inom Sverige
  • Snabb leverans

GRAPEFRUKTOLJA (USA)

Grapefruktolja används ofta inom aromaterapi och förstärks av andra citrusdofter. Den passar mycket bra som doftolja i köket mot exempelvis matos men även som rumsdoft i hela hemmet. I hudvårdsprodukter passar den bra till celluliter, fet och oren hud och späds då med valfri vegetabilisk olja. Grapefruktolja är fotosensibiliserande så bör inte användas på huden i direkt solljus. Kan även användas i livsmedel.

För fler tips på fantastiska oljeblandningar läs vår receptkatalog:


Se receptkatalog här


Ingredienser: Ekologisk Grapefruktolja (Citrus Paradisi). Kallpressad från skal.


Användning: Utblandad i olja (max. 2 % koncentration) på huden eller som aromaterapi. Börja med ett litet område för att kontrollera tolerans. Hälsoskadlig outspädd. Använd skyddshandskar, -kläder, ögon- och ansiktsskydd. Inandas ej damm/rök/dimma/ångor/spray. Tvätta huden noga efter användning.


Fara! Detta ämne kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna, är giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter, är en brandfarlig vätska och ånga, orsakar allvarlig ögonirritation, kan orsaka skador på organ, orsakar hudirritation och kan orsaka allergisk hudreaktion.

VID FÖRTÄRING: Ring genast Giftinformationscentralen/läkare. Framkalla INTE kräkning.

Vid direkt hudkontakt: Tvätta grundligt med tvål och vatten.

VID DIREKT ÖGONKONTAKT: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Om möjligt, avlägsna kontaktlinser, fortsätt skölj.

Tillbaka